Obertura termini per sol·licitar les beques de material escolar

Del 8 al 16 de juny de 2023 a les 00:00

S'ha obert el termini per sol·licitar les beques de material escolar fins al pròxim dia 16 de juny de 2023.

Per poder presentar-te cal aportar a través d'una instància genèrica, la documentació que es demana a continuació:

  • Full de sol·licitud (emplenada i signada)
  • DNI/NIE de tots els membres de la unitat de convivència. (fotocòpia)
  • Llibre de família. (fotocòpia de totes les planes escrites)
  • Volant de convivència. (original i actual)
Darrera actualització: 8.06.2023 | 13:46