Anunci ampliació termini de consulta pública de l'ORPIME

Dimarts, 25 d'octubre de 2022 a les 00:00

L'Ajuntament us informa, que s'amplia el termini de consulta pública en el portal web de l’Ajuntament per la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració del projecte de l'Ordenança Municipal reguladora dels procediments d’intervenció municipal en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl, per un termini de 10 DIES HABILS a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci al tauler electrònic de l’Ajuntament.

Darrera actualització: 25.10.2022 | 13:24