Anunci de consulta pública de l’Ordenança reguladora dels horts situats als contorns de la riera de Pacs

Dimarts, 25 d'octubre de 2022 a les 00:00

L'Ajuntament us informa, que els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar a l’Ajuntament les seves opinions o aportacions sobre els aspectes plantejats en el Document informatiu obrant a l’expedient durant el termini d’un MES, a comptar de l’endemà al de publicació de l’anunci al tauler electrònic de l’Ajuntament.

 

Darrera actualització: 25.10.2022 | 13:19