Consulta Pública ORPIME

Divendres, 17 de juny de 2022

L'Ajuntament us informa, que els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats durant el termini de 20 DIES NATURALS a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Darrera actualització: 17.06.2022 | 11:07