Convocatòria d’ajuts individuals de menjador escolar de la comarca de l’Alt Penedès per al curs 2024/2025.

Dimecres, 24 d’abril de 2024

La tramitació de l’ajut individual de menjador es farà de manera telemàtica a través de la web del Consell Comarcal de l’Alt Penedès: https://altpenedes.pigaim.cat/menjador.2024/

En cas d’incidència a l’hora de realitzar la sol·licitud online, els afectats podeu enviar un correu electrònic adjuntant captura de pantalla del problema sorgit a suport@ccapenedes.cat

Tota la informació d’aquesta convocatòria a la pàgina web del Consell Comarcal: https://www.ccapenedes.cat/ensenyament/ajuts-de-menjador-renovacio-de-lajut

Ho pot demanar el pare, la mare o el tutor/a legal de l'alumne/a.

 • L'alumne/a no ha de tenir el servei de menjador gratuït.
 • L'alumne/a ha d'estar escolaritzat/ada en els nivells d'Ensenyament Obligatori, en el segon cicle d'Educació Infantil i en centres d'Educació Especial de la comarca de l'Alt Penedès, sufragats amb fons públics.
 • Termini de presentació de sol·licituds 

El termini ordinari de presentació de sol•licituds serà: Del 22 d’abril al 12 de maig de 2024, ambdós inclosos.

 • Alumnat de nova matriculació (matriculats a partir del 12 de maig de 2024): de l'1 de juliol al 31 d'agost de 2024.
 • Sol·licituds sobrevingudes i canvis de situació: de l'1 d'octubre de 2024 al 15 de maig de 2025.

Informació necessària per omplir la sol·licitud:

 • El codi IDALU de l'alumne/a per al qual es fa la sol·licitud.
 • El centre escolar on està matriculat, el tipus d'ensenyament i el nivell que cursarà.
 • Relació dels membres computables de la unitat familiar que conviuen en el mateix domicili. S'haurà d'indicar el tipus de parentiu, el nom, els cognoms i, si escau, el NIF/NIE de cadascun d'ells.
 • L'alumne/a que no disposi de DNI o NIE haurà de tramitar el NIF a l'Agència Tributària.
 • El telèfon mòbil i l'adreça de correu electrònic de la persona sol•licitant.

Documentació que caldrà adjuntar a la sol·licitud:

Si aquesta documentació ja es va presentar en l'anterior convocatòria i segueix sent vàlida i vigent, no s'haurà de tornar a presentar (però s'haurà d'especificar en la sol·licitud).

 • Llibre/s de família (totes les pàgines emplenades). En cas de no disposar de llibre de família, es presentarà el certificat de naixement de l'alumne/a.
 • Si escau, sentència de separació, conveni regulador presentat al jutjat o acta final de mediació del Departament de Justícia. Si escau, autorització notarial de sortida del país i el conveni regulador (en l'idioma original i la seva traducció en català o castellà).
 • En cas que la distància entre l'escola i el domicili de l'alumne/a sigui superiors a 3 Km, certificat expedit per l'ajuntament.
 • Per als infants en acolliment, adjuntar la resolució de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA)
Darrera actualització: 24.04.2024 | 13:12