Convocatòria Ple ordinari de data 06/03/2024

Divendres, 1 de març de 2024

L'Ajuntament us informa de la convocatòria del Ple ordinari del dia 6 de març de 2024 a les 20:00 hores a la Casa de la Vila.

Els punts de l'ordre del dia són els següents:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia.
 3. Aprovació certificació núm. 3 de l’obra Reforma i reurbanització del Cementiri de Pacs del Penedès.
 4. Aprovació de la certificació núm. 2 de l’obra “Arranjament del camí del Pla de Cavalls a l’antic camp de futbol”
 5. Aprovació de la planificació plurianual. Taxa específica de reposició d’efectius.
 6. Llicència ocupació per a ús auxiliar industrial.
 7. Modificació Ordenança Fiscal.
 8. Aprovació i/o modificació preus públics.
 9. Aprovació de les bases dels pressupostos participatius 2024.
 10. Aprovació inicial del reglament regulador dels/les vigilants Municipals de l’Ajuntament de Pacs del Penedès.
 11. Aprovació de l’expedient i obertura del procediment d’adjudicació del servei de neteja viària i manteniment de zones verdes reservat a centres especials d’ocupació d’iniciativa social i empreses d’inserció.
 12. Ratificació de la resolució de l’Alcaldia núm. 55/2024.
 13. Despatx d’ ofici.
 14. Despatx de l’Alcaldia i regidories.
 15. Precs i preguntes
Darrera actualització: 1.03.2024 | 12:14