Convocatòria Ple ordinari de data 14/02/2024

Dilluns, 12 de febrer de 2024

L'Ajuntament us informa de la convocatòria del Ple ordinari del dia 14 de febrer de 2024 a les 20:00 hores a la Casa de la Vila.

Els punts de l'ordre del dia són els següents:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia i procedir a la seva ratificació si s’escau.
 3. Aprovació i/o modificació preus públics.
 4. Llicència ocupació per a ús auxiliar industrial.
 5. Modificació del contracte d’obres “Rehabilitació de nínxols i adequació de la urbanització del cementiri de Pacs del Penedès”.
 6. Modificació de la relació de llocs de treball.
 7. Modificació del pressupost núm. 3/2024.
 8. Aprovació del conveni tipus d’adhesió “Anem al teatre”.
 9. Ratificació de la resolució de l’Alcaldia núm. 31/2024.
 10. Moció presentada conjuntament pels grups Municipals Junts Impulsem Pacs i Pacs Batega-AM de Pacs del Penedès, de suport a la pagesia.
 11. Moció presentada conjuntament pels grups Municipals Junts Impulsem Pacs i Pacs Batega-AM de Pacs del Penedès, per un desplegament just i proporcionat dels mossos d’esquadra al Penedès.
 12. Despatx d’ ofici.
 13. Despatx de l’Alcaldia i regidories.
 14. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 12.02.2024 | 10:27