Convocatòria Ple ordinari de data 17/04/2024

Divendres, 12 d’abril de 2024

L'Ajuntament us informa de la convocatòria del Ple ordinari del dia 17 d'abril de 2024 a les 20:00 hores a la Casa de la Vila.

Els punts de l'ordre del dia són els següents:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Sorteig per la formació de la mesa electoral, eleccions al Parlament de Catalunya 2024.
 3. Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia.
 4. Aprovació certificació núm. 4 de l’obra Reforma i reurbanització del Cementiri de Pacs del Penedès.
 5. Aprovació del manual d’identitat visual corporativa de l’Ajuntament de Pacs del Penedès.
 6. Aprovació atorgament subvenció nominativa Club de Tennis Vilafranca.
 7. Aprovació bases campionat estalvi aigua llar de Pacs del Penedès.
 8. Aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Pacs del Penedès, sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes.
 9. Aprovació del conveni marc en matèria d’habitatge.
 10. Aprovació del conveni per a la prestació dels Serveis Socials Bàsics i altres programes relatius al Benestar Social i Polítiques d’Igualtat.
 11. Aprovació de la cessió d’ús del garatge del local social del Pla de Cavalls a l’Associació colla de Drac i diables de Pacs del Penedès.
 12. Aprovació de la Modificació del pressupost núm.4
 13. Aprovació i/o modificació preus públics.
 14. Despatx d’ ofici.
 15. Despatx de l’Alcaldia i regidories.
 16. Precs i preguntes
Darrera actualització: 12.04.2024 | 13:25