Pacs en estat d'emergència 1 per sequera

Divendres, 2 de febrer de 2024

L'Ajuntament, fa una crida urgent a la conscienciació i moderació de la població en el consum d'aigua.

La Generalitat decreta el estat d’EMERGÈNCIA 1, mesura que afecta a Pacs del Penedès, un dels 202 municipis del sistema Ter- Llobregat. Aquesta nova fase del Pla de Sequera limita el consum a 2O0 litres per habitant i dia, 10 litres menys que establia l'estat de preemergència. Compartim les noves restriccions d'aigua en els usos urbans per a municipis en estat de preemergència. La situació de sequera, és crítica i tothom ha de fer el que estigui a les seves mans, per un ús responsable acotat a les restriccions de les noves mesures.

Aquestes són les restriccions d'aigua en estat EMERGÈNCIA 1:

VOLUM MÀXIM D'AIGUA PER HABITANT I DIA, 2O0 LITRES

  • REG

Prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats, excepte:

El reg de camps esportius de gespa (o altres superfícies que requereixen reg) per a la pràctica només de l'esport federat, es podrà dur a terme amb aigua regenerada o freàtica. S’han d’aplicar les mesures d'estalvi addicionals equivalents al volum d'aigua emprat en el reg, incloent si cal el tancament de dutxes. S’ha d’indicar de manera visible l’origen de l’aigua utilitzada, no potable.

  • PISCINES

Està prohibit l’ompliment total o parcial de tot tipus de piscines. Només està permès el reompliment parcial, utilitzant aigua en les quantitats indispensables per garantirne la qualitat sanitària i que disposin de sistemes de recirculació d’aigua, de:

Piscines cobertes inscrites al cens d’equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya, sempre que apliquin mesures d’estalvi equivalents al volum d’aigua utilitzat en el reompliment (tancament de dutxes o altres).

Pisicines descobertes que s’utilitzen tot l’any per a la pràctica esportiva federada.

Estan obligades a tancar les dutxes per compensar el seu ús.

Està permès l’ompliment i reompliment parcial de:

  • Piscines d’ús terapètiuc
  • Piscines d’aigua de mar

NETEJA DE VEHICLES NETEJA DE CARRERS I MOBILIARI URBÀ

FONTS ORNAMENTALS

ALTRES USOS:

Es prohibeix la realització d’actes lúdics, públics o privats, que comportin que comportin la utilització d'aigua susceptible de ser apta per al consum humà, com ara les pistes de gel temporals o d’ús lúdic, les festes de l'escuma, els jocs d'aigua o similars

  • Reducció del 80% del consum d'aigua en agricultura.
  • Reducció del 50% del consum d'aigua en ramaderia.
  • Reducció del 25% els consums d'aigua dels usuaris industrials.
  • Reducció al 100% del consum d'aigua en recreatiu

L'aigua és cosa de tots, fem un consum responsable!

Darrera actualització: 2.02.2024 | 11:46