Processos selectius d’estabilització

Dilluns, 4 de desembre de 2023

L'Ajuntament us informa que ja s'han obert la convocatòria dels processos selectius d’estabilització, per a la selecció definitiva de diferents places de personal funcionari i laboral de la plantilla de l’Ajuntament de Pacs del Penedès.

Les places convocades són les següents:

  • Una plaça d'arquitecte/a - Concurs oposició torn lliure
  • Una plaça de director/a de la Llar d’Infants municipal - Concurs en torn lliure
  • Una plaça de tècnica de la Llar d’Infants municipal - Concurs en torn lliure
  • Una plaça d'auxiliar administratiu/va - Concurs en torn lliure
  • Una plaça d'auxiliar administratiu/va del consultori mèdic - Concurs en torn lliure
  • Una plaça d'auxiliar de la Llar d’Infants municipal - Concurs oposició en torn lliure.

Les bases de la convocatòria i la instància normalitzada per inscriure's:

  • www.pacsdelpenedes.cat
  • Convocatòries de personal
  • Categories - (Obert)
  • Processos selectius d’estabilització
Darrera actualització: 15.12.2023 | 11:42