Ordenança Fiscal Núm 10 - Prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per la prestació del servei de subministrament d’aigua potable

Darrera actualització: 23.01.2024 | 14:26