Ordenança Fiscal Núm 20 - Taxa per llicències o la comprovació d’actes o actuacions comunicades en matèria d’urbanisme

Darrera actualització: 23.01.2024 | 14:27