Introducció

Pacs del Penedès, un municipi en harmonia amb la natura Pacs està situat a la zona central de l’Alt Penedès, a la dreta del riu Foix, a poc més de tres quilòmetres a ponent de Vilafranca. El municipi és de reduïda extensió, amb només 6’14 km. Actualment hi ha una població aproximada de 922 habitants.

El terme és eminentment pla amb elevacions únicament a l’est del terme, els turons de Sant pau i de Sant Jaume, que fan de divisòria amb Vilafranca, amb alçades de 302 metres i 296 respectivament.

El poblament del terme està centralitzat al poble de Pacs, situat a la capçalera de la riera de Llitrà, a 201 metres d’altitud, i als barris de la Rectoria, l’Agrícola i de la Serra, la urbanització del Pla dels Cavalls i el polígon industrial de la Xarmada, a més de comptar amb un bon nombre de masies disseminades.

L’activitat econòmica principal és l’agricultura. De les 614 hectàrees del terme, 427, que corresponen al 70% de la superfície total, estan dedicades a cultius de secà, essent la vinya el principal dels conreus, seguit dels cereals, els arbres fruiters, els ametllers i les oliveres.

El nucli vell de Pacs és troba a la part més alta de la població i se centra a l’entorn de la plaça Major, d’orígens medievals, probable emplaçament del castell de Pacs, del qual en parlen fonts històriques.

L’església parroquial de Sant Genís. Situada a llevant del nucli de Pacs, al barri de la Rectoria, ocupant l’emplaçament d’una vil·la romana, bastida al segle XVII (1669), és un edifici d’una sola nau amb capçalera triangular a l’exterior, coberta amb volta de creu de sis arcs sobre mènsules i clau de volta. La volta de la nau és d’aresta d’arcs apuntats, sobre arcs torals. Els capitells presenten decoració escultòrica. El portal és allindat amb columnes i frontó, i decoracions figuratives al capdamunt. El campanar és de base quadrada amb finestres per a les campanes i coberta de pavelló.

Darrera actualització: 28.04.2021 | 11:00
Darrera actualització: 28.04.2021 | 11:00